ยินดีตอนรับเข้าสู่ blog เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้

ประวัติส่วนตัว

 
ประวัติส่วนตัว
 
 


ชื่อนางสาววิภารัตน์   แสนโคตร  

ชื่อเล่น อ้อ   อายุ 20 ปี 

เกิดเมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ 2536
 
อยู่บ้านเลขที่234หมู่13 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110


ประวัติการศึกษา
 

ชั้นมัธยมต้น จากโรงเรียนสว่างแดนดิน
 
ชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนสว่างแดนดิน
 
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จ.ราชบุรี

คณะครุศาสตร์  เอกประถมศึกษา หมู่ 3 รหัสนักศึกษา 554188098
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น